ข่าวการเงิน

CPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ “สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้” บริษัทที่ร่วมทุนกับ “ดุสิตธานี” วงเงิน 1,054 ล้านบาท ใช้พัฒนาโครงการศูนย์การค้า “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค”

วันที่ 19 กันยายน 2565 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามปกติธุรกิจในสัดส่วนการถือหุ้นแก่บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (SLP)

ข่าวการเงิน

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 85 : 15 ในวงเงินส่วนของบริษัทไม่เกิน 1,054 ล้านบาท (เงินต้นซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยในอัตรา MLR-2.95% ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปสำหรับโครงการขนาดใหญ่)

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โดยคาดว่า SLP จะทยอยเบิกเงินกู้ในเดือนตุลาคม 2565 และ SLP จะทยอยชำระคืนเงินกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระแสเงินสดของ SLP ภายในปี 2579

By admin